205677-1-buki-mini-lab-napenergiaval-mukodo-auto-szett-1665136596863593